EZEE Cools อีซี่คูลส์ แอร์บ้านประหยัดไฟฟ้า แอร์ประหยัดพลังงาน         การทำงานของ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5 Plus ภายใต้เครื่องหมายการค้า "5 Plus Technology" อาศัยหลักการทำงานทางเชิงกลเกี่ยวกับการจัดการบริหารแรงดันน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ  และเครื่องเย็นคือ การนำพลังงานและความดันภายในระบบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นที่สูญเสียไปในช่วงการตัดและต่อของคอมเพรสเซอร์      นำมาใช้ในการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของ  อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5 Plus ซึ่งจะทำหน้าที่รักษาความดันภายในท่อน้ำยา ณ ตำแหน่งการใช้งานในแต่ละตำแหน่ง

          ในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ตัดการทำงาน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5 Plus ยังช่วยป้องกันไม่ให้สาร ทำความเย็นที่มีความร้อนจากคอยล์ร้อนไหลเข้าสู่คอยล์เย็น ทำให้เครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นยังคงสามารถทำความเย็นได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ต่อ โดยระบบจะทำความเย็นเต็มประสิทธิภาพได้เร็วกว่า

          การที่แรงดันน้ำยา ณ คอมเพรสเซอร์ที่ด้านท่อทางส่งและด้านท่อทางดูดอยู่ในสภาวะสมดุล และแรงดันน้ำยาที่คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นยังคงอยู่ ในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ตัด  เป็นการลดภาระการทำงานและลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ในช่วงที่เริ่มสตาร์ทการทำงานครั้งต่อไป จากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 5 Plus จะทำให้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 40% (ภายใต้การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 1155-2536 โดยทดสอบที่สภาวะการใช้งาน 30% ในเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 รุ่น 13818 BTU/hr. EER 11.93)  อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์


          5 Plus Technology เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเลขที่คำขอสิทธิบัตร ดังนี้ 030100020 (079559), 0601001700, 0601001929, 0603000552, 0601002949, 0701004575, 0701003480, 0701004418, 0701004254, 0701003479 และ 0601003744

อุปกรณ์  5 Plus

EZEEcools แอร์ประหยัดไฟ
เชิญเลือกชมสินค้าที่โดนใจได้ตามสบายนะครับ ถ้าสนใจแอร์ประกอบหน้าตาแบบไหน ต้องการสอบถาม พูดคุย ปรีกษาเพิ่มเติม โทรมาเลยที่
081-362-5933 หรือ 083-020-3936
 นพรุจ กิตติธรารัฐ(ณะ) รับสายตลอด 24/7